Gwarancja

Każdy z oferowanych produktów w sklepie internetowym pompyciepla8.pl posiada trzyletnią gwarancję dla osób fizycznych oraz dla firm.

Co w chwili pojawiania się awarii lub innego problemu ?

Każdy element uznany za wadliwy lub uszkodzony (bez przesłanek sugerujących na nieprawidłowe korzystanie) zostanie wymieniony na sprawny. Wymienimy wszelkie części uznane za uszkodzone podczas transportu. Dostarczymy właścicielowi produkt zastępczy, jeśli produkt nie będzie mógł zostać naprawiony po rozsądnej liczbie prób określonych przez firmę Blacha Express Tomasz Krzywania

pompyciepla8.pl nie będzie mógł pozytywnie rozpatrzyć reklamacji, kiedy:

 • nie otrzyma zdjęcia, filmu z uszkodzoną częścią,
 • towar ulegnie uszkodzeniu, a formą transportu był transport własny zadeklarowany przez klienta,
 • produkt został odsprzedany osobie trzeciej. Uzasadnieniem jest imienna faktura VAT. Do usługi reklamacji posiada tylko prawo osoba wpisana na fakturze i karcie gwarancyjnej,
 • miał miejsce wypadek, próba kradzieży i czasowy zabór pojazdu
 • usterka nie zostanie zgłoszona na piśmie u Gwaranta zaraz po jej wystąpieniu i nie zostanie przedstawiona wraz z pojazdem i karta gwarancyjna z aktualnym rejestrem przeglądów,
 • pojazd nie był eksploatowany zgodnie z instrukcja obsługi lub nie były przeprowadzane w autoryzowanym serwisie przeglądy zgodne z wytycznymi,
 • pojazd był używany w zawodach sportowych, wyścigach i rajdach.
 • uszkodzenie było spowodowane niewłaściwa eksploatacją wypadkiem lub przez jakiekolwiek siły zewnętrzne takie jak np. : uderzenia kamieni, wyziewy przemysłowe lub biologiczne, agresywne środki myjące, a także gradobicie, zalanie, nadmiernie wysoka lub niska temperaturę̨ itp.,
 • pojazd był naprawiany serwisowany lub obsługiwany przez inna firmę̨ niż̇ Autoryzowany Serwis „iamelectric”,
 • uszkodzenie jest spowodowane zalaniem wodą nie wynikające z normalnej eksploatacji,
 • pojazd był ładowany poza zalecanym zakresem temperatur tj. 0-40 °C.
 • ładowanie baterii odbywało się w zbyt nagrzanym pomieszczeniu lub na bezpośrednim dzianiu słońca,
 • zostanie stwierdzone użycie jakiegokolwiek innej/innych baterii niż bateria/baterie oryginalna/oryginalne dostarczona z pojazdem.
 • zostanie stwierdzone używanie prostowników ładowarek poza oryginalnymi dostarczonymi z pojazdem, które stanowią̨ integralną cześć zakupionego zestawu,
 • jednoczesne ładowanie oraz używanie pojazdu,
 • uszkodzenie było spowodowane złą instalacją elektryczną,
 • uszkodzenie było spowodowane przerobieniem lub demontażem baterii,
 • zanurzaniem baterii w wodzie lub pozostawianie pojazdu w wilgotnym środowisku,
 • doprowadzeniu do nadmiernego obciążenia lub rozładowania baterii,
 • po odwrotnym podłączeniu i obciążeniu ładowarki do baterii,

iamelectric pokryje wszystkie koszty związane z transportem części uszkodzonych. Aby realizować wysyłkę uszkodzonych komponentów skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Obsługa Baterii żelowej

Z uwagi na zamarzalność żelu, skuter nie może być użytkowany ani przechowywany w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, jak również̇ pozostawiany bez użytku nie dłużej nizż 30 dni. Reklamacja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nie dostosowania się̨ do zaleceń zawartych w instrukcji. Ładowanie akumulatora powinno odbywać się za pomocą specjalnej ładowarki dołączonej w zestawie pod kontrolą obsługującego, tak aby akumulator nie został przeładowany.

Konieczność wykonywania terminowych przeglądów

Wymaga się, aby przegląd był wykonany minimum raz w roku, przed użytkowaniem sezonowym. Zaleca się, aby przegląd serwisowy wykonywany był w miarę możliwości częściej.