W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu pompyciepla8.pl jest: Blacha Express Tomasz Krzywania ul. Wrocławska 56, 55-095, Domaszczyn NIP: 8272044783, (dalej: “sklep pompyciepla8.pl”). Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@pompyciepla8.pl
 2. Sklep pompyciepla8.pl przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie pompyciepla8.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep pompyciepla8.pl –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu pompyciepla8.pl – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu pompyciepla8.pl – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail:  kontakt@pompyciepla8.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem pompyciepla8.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. .Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu pompyciepla8.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu pompyciepla8.pl
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów
  3. PayPro SA z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87 –  podmiot świadczący usługi płatności on-line.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sklepu pompyciepla8.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o plikach Cookies. Sklep pompyciepla8.pl korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość sklepu pompyciepla8.pl i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 10. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu pompyciepla8.pl pliki cookies jest Administrator sklepu pompyciepla8.pl oraz:
  1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
  3. Podmioty wymienione są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 11. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
  1. analizy zachowań Użytkowników w sklepie pompyciepla8.pl co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika
  2. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze sklepu pompyciepla8.pl przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji sklepu pompyciepla8.pl do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze sklepu pompyciepla8.pl, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu pompyciepla8.pl, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu pompyciepla8.pl.
 2. W sklepie pompyciepla8.pl wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze sklepu pompyciepla8.pl i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu pompyciepla8.pl przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 3. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania ze sklepu pompyciepla8.pl (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwołania przez Użytkownika zgody